Bæredygtige indkøb

Hos Orkla bruger vi råvarer, som er produceret under hensyntagen til mennesker, dyr og miljø. Vi har derfor et tæt samarbejde med vores leverandører om bæredygtige værdikæder.

 

Bæredygtighedsløfte

Levere produkter med bæredygtige råmaterialer

Hovedmål frem til 2020

Orkla satte i 2014 følgende mål for arbejdet med bæredygtige indkøb frem til 2020:

 • Vigtige landbrugsprodukter, animalske produkter, marine råvarer og emballage skal være bæredygtigt produceret.
 • Alle leverandører efterlever Orklas etiske leverandørkrav.
 • Vi skal bidrage til langsigtet forbedring af levevilkårene for 10.000 bønder.

I 2017 har vi sat nye mål for arbejdet i leverandørkæden frem til 2025. Vi inkluderer flere råvarer og styrker indsatsen for at øge genanvendelse af emballage. Arbejdet med bæredygtige indkøb støtter op om FNs bæredygtighedsmål SDG 2, SDG 8, SDG 14, SDG 15 og SDG 17.

Bæredygtighedsmål frem mod 2020

 • Sikre respekt for arbejdstagerrettigheder
 • Sigte mod 100 % råvarer fra bæredygtige kilder
 • Sigte mod 100 % genanvendelig emballage
 • Fremme rent hav og bæredygtige fisk

Resultater 2017

 • Vi har øget andelen af marine råvarer fra MSC certificeret fiskeri fra 81 % til 92 %
 • Omkring 220 af vores produkter er MSC certificeret
 • Omkring 530 af vores produkter er UTZ-mærket
 • Pierre Robert Group indførte GOTS-certificeret økologisk bomuld i 2016
 • Nært samarbejde med palmeolieleverandører og RSPO for at forhindre afskovning og fremme bæredygtig produktion af palmeolie.

Vores definition af bæredygtighed

En bæredygtig udvikling handler om at tage vare på de behov, nutidens mennesker har, uden at ødelægge fremtidige generationers mulighed for at få dækket deres.

Befolkningsvækst og stadig mere mærkbare klimaændringer gør, at presset på vores naturressourcer øges. Samtidig ser vi, at produktionen af råvarer som fisk og skaldyr, palmeolie og kakao kan føre til store sociale og miljømæssige udfordringer.

Vi ønsker, at de råvarer, vi bruger i vores produkter, er produceret under hensyntagen til mennesker, miljø og dyr. Derfor har vi et tæt samarbejde med vores leverandører om at håndtere sociale og miljømæssige udfordringer. Vi har engageret os i arbejdet med at værne om regnskoven og har et klart standpunkt i debatten om palmeolie. Sammen med globale miljøordninger arbejder vi på at sikre, at råvarerne i vores fiskeprodukter kommer fra bæredygtigt fiskeri. Vi tror på, at mærkningsordninger er et godt værktøj til at sikre arbejdstagerrettigheder og minimere negativ miljøpåvirkning. Derfor finder du forskellige certificeringsmærker på mange af vores produkter, så du nemt kan vælge dem, som bidrager til en bæredygtig udvikling.

Da vi køber råvarer i store dele af verden, ønsker vi, at alle vores leverandører – uanset land – følger Orklas etiske leverandørkrav og sørger for, at produktionen er i tråd med internationale, anerkendte krav til menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og antikorruption.

Læs mere om vores arbejde med ansvarlige indkøb i Orklas bærekraftrapport.