Bæredygtige indkøb

Hos Orkla bruger vi råvarer, som er produceret under hensyntagen til mennesker, dyr og miljø. Vi har derfor et tæt samarbejde med vores leverandører om bæredygtige værdikæder.

 

Befolkningsvækst og stadig mere mærkbare klimaændringer gør, at presset på vores naturressourcer øges. Samtidig ser vi, at produktionen af råvarer som fisk og skaldyr, palmeolie og kakao kan føre til store sociale og miljømæssige udfordringer.

Vi ønsker, at de råvarer, vi bruger i vores produkter, er produceret under hensyntagen til mennesker, miljø og dyr. Derfor har vi et tæt samarbejde med vores leverandører om at håndtere sociale og miljømæssige udfordringer. Vi har engageret os i arbejdet med at værne om regnskoven og har et klart standpunkt i debatten om palmeolie. Sammen med globale miljøordninger arbejder vi på at sikre, at råvarerne i vores fiskeprodukter kommer fra bæredygtigt fiskeri. Vi tror på, at mærkningsordninger er et godt værktøj til at sikre arbejdstagerrettigheder og minimere negativ miljøpåvirkning. Derfor finder du forskellige certificeringsmærker på mange af vores produkter, så du nemt kan vælge dem, som bidrager til en bæredygtig udvikling.

Da vi køber råvarer i store dele af verden, ønsker vi, at alle vores leverandører – uanset land – følger Orklas etiske leverandørkrav og sørger for, at produktionen er i tråd med internationale, anerkendte krav til menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og antikorruption.

Læs mere om vores arbejde med ansvarlige indkøb i Orklas bærekraftrapport.

Hovedmål frem mod 2025

  • Sikre respekt for arbejdstagerrettigheder
  • Bekræftet bæredygtig produktion af vigtige råvarer
  • Fremme bæredygtigt landbrug og fiskeri
  • 100 % genanvendelig emballage
  • 75 % emballage fra recirkulerede materialer
  • 50 % plastemballage fra recirkulerede materialer eller materialer som er vedvarende