Mennesker og samfund

Mennesker og samfund: hovedmål frem mod 2025

  • Skab et stærkt lokalt engagement i bæredygtighed
  • 100 % overholdelse af Orklas menneskerettighedspolitik
  • Skab sunde arbejdspladser uden skader
  • 50 % andel af kvinder blandt ledere på alle niveauer
  • Skab en integritetskultur overalt

 

Orklas arbejde med interessentdialog, samfundsinvolvering og fremme af bæredygtigt forbrug bidrager til FN’s bæredygtighedsmål nummer 12 og 17. Indsatsen for at fremme gode arbejdspladser med vægt på mangfoldighed og inklusion, et sikkert arbejdsmiljø og respekt for medarbejdernes rettigheder bidrager til FN’s bæredygtighedsmål nummer 5 og 8.