Orklas politik for nul skovrydning

Orkla ønsker at passe på regnskove og andre beskyttede naturskove,og vil arbejde systematisk og målrettet for at undgå, at vores produkter bidrager til skovrydning.

Verdens skove er vigtige for klimaet og danner livsgrundlaget for millioner af mennesker. Skovene huser også ca. 80 % af klodens dyre- og plantearter. Bevarelse af naturskove, og i særdeleshed tropiske regnskove, er derfor afgørende for at begrænse den globale opvarmning, bevare naturens mangfoldighed og værne om den oprindelige befolknings rettigheder. Kombinationen af ​​befolkningstilvækst, ønsket om økonomisk udvikling og uholdbare landbrugsmetoder lægger et stort pres på jordens skovressourcer. Hvert år forsvinder store skovområder, ofte med betydelige negative konsekvenser for lokalsamfund og oprindelige folk. Omlægning af skove til produktion af landbrugsråvarer og papir tegner sig for en betydelig del af den globale skovrydning.

Orklas virksomhed har potentielt indflydelse på skovene gennem nogle af de råvarer, vi køber. Det gælder primært palmeolie, soja, kakao, pap og papiremballage. Vi ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling og har sat os som mål, at de vigtigste råvarer og emballager, vi køber, skal være produceret på en bæredygtig måde inden 2020. Som led i dette arbejde vil vi sikre, at produktionen af ​​disse råvarer ikke bidrager til skovrydning. Ved skovrydning mener vi konvertering af naturskov til landbrugsjord eller andre formål. Ved vurderingen af hvilke skove der skal bevares, skal der tages hensyn til både biologisk mangfoldighed og kulstofbinding.

Læs mere