Certificering af kakao

Kakao er en vigtig råvare i vores chokoladeprodukter. Vi samarbejder med certificeringsorganisationen Rainforest Alliance for at sikre, at den kakao, vi bruger, dyrkes ansvarligt.

Værdikæden for kakao er kompleks og består af mange led. Små kakaofarme i Vestafrika står for næsten 70 procent af verdens kakaoproduktion. Kakaoen kommer fra kakaobønder i Ghana, Elfenbenskysten og andre lande, og inden den kommer til vores fabrikker, passerer den gennem forarbejdningsvirksomheder i Afrika eller Europa.

Kakaosektoren i Vestafrika, især på Elfenbenskysten, står over for alvorlige udfordringer i form af fattigdom, lav produktivitet og risiko for menneskerettighedskrænkelser og miljøforringelse. Det globale forbrug af chokolade er steget historisk, men kakaoproduktionen falder på grund af lavt udbytte, manglende landbrugsekspertise, skadedyr og sygdomme. Alvorlige udfordringer som børnearbejde, skovrydning og jordudtømning er forbundet med underliggende årsager som fattigdom, lave priser, utilstrækkelig infrastruktur og svage tilsynsmyndigheder.

Hos Orkla er vi optaget af at reducere risikoen for børnearbejde og bidrage til at forbedre kakaobøndernes indkomstmuligheder og levevilkår. Certificering er et vigtigt middel til at sikre dette. Rainforest Alliance Certified-programmet (tidligere UTZ) tager en holistisk tilgang til kakaosektoren. Certificeringen sikrer menneskerettigheder, forbedrer landbrugspraksis, reducerer skovrydning og sikrer, at kakaobønderne får bedre levevilkår. Regnskovsalliancen har også gode processer til at overvåge og følge op på, at krav overholdes. Over 80 procent af den kakao, vi bruger, er certificeret.

Vi ønsker også at etablere bedre rutiner for sporbarhed, som blandt andet skal være med til at sikre skovrydningsfri værdikæder og gode forhold for landmændene. Ved at spore kakaoen tilbage til et andelsselskab får vi et bedre overblik over den fysiske kakaoværdikæde.