Dyrevelfærd

Hos Orkla er vi optaget af dyrevelfærd og har vores egne retningslinjer for at sikre dyrenes velfærd før, under og efter deres produktive liv.

Et bærende element i Orklas dyrevelfærdspolitik er det internationalt anerkendte princip om dyrenes fem friheder: frihed fra sult og tørst, frihed fra ubehag, frihed fra smerte, skade eller sygdom, frihed til at udtrykke normal adfærd og frihed fra frygt og (kronisk) nød.

Vi ønsker, at dyrs frihed respekteres gennem hele vores globale værdikæde. Formålet med dyrevelfærdspolitikken er at øge bevidstheden om dyrevelfærd, vejlede vores leverandører og bidrage til ansvarlig forretningspraksis.

Orklas retningslinjer for dyrevelfærd gælder for alle animalske råvarer og på tværs af vores geografiske forretningsområder. Vi har også udviklet detaljerede dyrevelfærdskrav, der er tilpasset hver type råvare inden for de største kategorier, herunder oksekød, svinekød, mejeriprodukter og æg. Vi er i gang med at udarbejde særskilte krav til fjerkræ (f.eks. kylling og kalkun), men nogle af de virksomheder, der køber de største mængder i denne kategori, har allerede indført deres egne krav.