Miljøengagement

Miljøengagement: hovedmål frem til 2025

  • > 60 % vedvarende energi
  • 63 % reduktion i drivhusgasemissioner fra egen drift (77 % reduktion i 2040) 1.2
  • 29 % reduktion i drivhusgasemissioner i værdikæden uden for egen drift (75 % reduktion i 2040) 1.3
  • 30 % reduktion i energi- og vandforbrug
  • 50 % reduktion af madspild

Orklas miljøarbejde bidrager positivt til FN’s bæredygtighedsmål nummer 12, 13, 14, 15 og 17.