Nøkkelpersoner

Medlemmer av Orklas styre, ledergruppe og lederne av forretningsområdene.

Styret

Aksjonærvalgte medlemmer

Stein Erik Hagen

Styreleder
Les mer

Liselott Kilaas

Styremedlem
Les mer

Peter Agnefjäll

Styremedlem
Les mer

Anna Mossberg

Styremedlem
Les mer

Christina Fagerberg

Styremedlem
Les mer

Rolv Erik Ryssdal

Styremedlem (tiltrer 1. oktober 2022)
Les mer

Medlemmer valgt av ansatte

Terje Utstrand

Ansattrepresentant i styret
Les mer

Sverre Josvanger

Ansattrepresentant i styret
Les mer

Karin Hansson

Ansattrepresentant i styret
Les mer

Roger Vangen

Ansattrepresentant i styret
Les mer

Aksjonærvalgt varamedlem

Caroline Marie Hagen Kjos

Personlig varamedlem for Stein Erik Hagen
Les mer

Orklas ledergruppe

Nils K. Selte

Konsernsjef, Orkla ASA

Atle Vidar Nagel Johansen

Konserndirektør Orklas merkevarevirksomhet

Harald Ullevoldsæter

Konserndirektør finans og økonomi

Christer Grönberg

Konserndirektør for konsernfunksjoner

Sverre Prytz

Konserndirektør for M&A og Strategy

Håkon Mageli

Konserndirektør, Kommunikasjon og Corporate Affairs

Ledere for forretningsområdene

Hege Holter Brekke

Konserndirektør og leder for Orkla Care

Thomas Ljungqvist

Konstituert Konserndirektør, Orkla Consumer & Financial Investments

Ingvill T. Berg

Konserndirektør og leder for Orkla Confectionery & Snacks

Johan Clarin

Konserndirektør og leder for Orkla Food Ingredients

Sanjay Sharma

Executive Vice President and CEO of Orkla India

Paul Jordahl

EVP og leder for Orkla Foods Europe