Stein Erik Hagen

Styreleder
+47 24 13 30 00

  • Kjøpmann
  • Eier sammen med tre av sine barn Canica AS med tilhørende familieselskaper
  • Valgt første gang i 2004
  • Født 1956

Karriere

1999-2004
Kjøpmann og medstifter, ICA AB

1976-1999
Kjøpmann og grunnlegger, RIMI Norge AS og Hakon Gruppen AS

Utdannelse

1975-1976
Kjøpmannsinstituttet (Varehandelens Høyskole)

1973-1975
Wang Handelsgymnas

Verv

  • Styreformann og styremedlem i diverse selskaper hvor familien S.E. Hagen direkte eller indirekte har eierinteresser
  • Styremedlem i Stein Erik Hagens Stiftelse for klinisk hjerteforskning
  • Representantskapsmedlem i Stein Erik Hagens Allmennyttige stiftelse
  • Grunnlegger og daglig leder i Den Norske Prostatakreftstiftelsen
  • Styremedlem i the Byrd Hoffman Watermill foundation
  • Styremedlem i The World Economic Forum Family Business Community