Generalforsamling 2022

Ordinær generalforsamling i Orkla ASA ble avholdt onsdag 20. april 2022 kl. 10:00.