Selskapsstrategi

Langsiktig, bærekraftig verdiskaping.

I Orkla har vi som mål å styrke posisjonen vår som en ledende leverandør av merkevarer i kjernemarkedene våre. Slik vil vi oppnå langsiktig verdiskaping og lønnsom vekst. Vi ønsker å bidra positivt til våre kunder, forbrukere, partnere, medarbeidere og eiere og til samfunnet vi er del av. Bærekraftig verdiskaping gjennomsyrer derfor virksomheten. Vi setter alltid kundene våre og forbrukerne først og jobber derfor målrettet og kontinuerlig med å forstå deres ønsker og behov. Dette er en viktig del av arbeidet for å kunne leve opp til vår forretningsidé om «å gjøre hver dag bedre med lokale, bærekraftige merkevarer som skaper glede».

Vinne lokalt

Orkla har et solid fundament bestående av sterke merkevarer med dype lokale røtter i tillegg til en unik og lokal kunde- og forbrukerinnsikt. Vi skaper organisk vekst ved å omdanne denne unike innsikten til innovasjoner og løsninger som kundene og forbrukerne ønsker. Vi investerer kontinuerlig både i merkevarene våre og i kompetansebygging, for å sørge for at vi fortsetter å vinne lokalt. Kombinasjonen av vår dype innsikt og lokale tilstedeværelse er vårt største konkurransefortrinn lokalt og globalt.

Vi jobber kontinuerlig for å forbedre lønnsomheten vår gjennom å forenkle og effektivisere driften i hele verdikjeden. Vi skal utnytte stordriftsfordeler, redusere kompleksitet i porteføljen, skape synergier på tvers av konsernet og bruke teknologi og automatisering til å optimalisere produksjonen og virksomheten.

Tilpasningsdyktig i en verden i endring

I en verden som endrer seg raskt, må også vi endre oss raskt for å fortsette å vinne i våre markeder. Det gjør vi ved å konsentrere oss om tre satsingsområder:

  • Vi skal fortsette å forstå forbrukernes behov i en stadig mer digital verden, og tilby nye, innovative løsninger for å oppfylle forventningene deres.
  • Vi skal jobbe målrettet med bærekraft for å bidra til bærekraftig produksjon og forbruk. Dette innebærer at vi velger bærekraftige råvarer og emballasjer, at vi kutter matsvinn, og at vi reduserer det totale klimaavtrykket til produktene våre.
  • Vi skal fortsette å være en foretrukket partner i alt vi gjør, gjennom tillitsbaserte og langsiktige partnerskap.

Investere i fremtiden

Orkla jobber målrettet for å finne nye måter å skape verdier på. Vi investerer i fremtiden for å sikre at vi tilbyr det forbrukerne ønsker, der de ønsker det. Morgendagens Orkla vil være sterkere og fortsette å bidra positivt til samfunnet vi er en del av. Veksten vår vil i fremtiden primært komme fra fire fokusområder:

  • Vi vil gå inn i nye og rasktvoksende markeder. Når vi går inn i nye geografiske områder, skal vi konkurrere i kategorier som vi har kunnskap om fra før. Vi vil konsentrere oss om tre geografiske områder: Norden og Baltikum, Sentral- og Øst-Europa og Sør-Asia.
  • Vi vil satse ytterligere på plantebaserte produkter med utgangspunkt i etablerte posisjoner.
  • Vi skal fortsette å jobbe systematisk for å utvikle produkter og løsninger på helseområdet
  • Vi ønsker å styrke våre posisjoner i den voksende Out of Home-kanalen, som består av blant annet bakerier, restauranter, kantiner og storkjøkken.

Oppkjøpsstrategi

Vi er opptatt av å ha en dynamisk portefølje og et objektivt syn på eiendelene våre. Vi endrer porteføljen effektivt over tid for å øke den langsiktige verdiskapingen og redusere kompleksiteten.

Strategiske oppkjøp skal fortsatt være en viktig del av Orklas vekststrategi og verdiskapingsmodell, og en kilde til fornyelse og kompetanseheving. Gjennom oppkjøp skal vi styrke virksomheten innenfor utvalgte geografiske områder, kanaler eller kategorier der vi kan oppnå ledende posisjoner bygget