Opfølgning på Orklas leverandører

Gennem Orklas fælles system til godkendelse og opfølgning af leverandører sikrer vi, at virksomhederne i koncernen har værktøjer og retningslinjer til at foretage risikovurderinger og godkende samt følge op på leverandører af råvarer, emballage og leasingproducerede færdigvarer.

Leverandøropfølgning sker gennem selvevalueringsskemaer og fysiske kontroller udført af Orklas auditteam. Fødevaresikkerhedsafdelingen i Orkla uddanner interne fødevaresikkerhedsrevisorer og underviser i Orklas fødevaresikkerhedssystem.

Fødevaresvindel er en voksende udfordring globalt. Som en del af arbejdet med at håndtere nye risikoforhold i værdikæden har Orkla i 2015 inkluderet fødevaresvindel som et særskilt emne i OFSS i overensstemmelse med de internationale fødevaresikkerhedsstandarder. Orklas virksomheder er forpligtet til at foretage en risikovurdering af de råvarer, der kommer ind på fabrikken. For at lette virksomhedernes arbejde med dette har Orkla i 2016 udviklet en risikovurderingsmodel med værktøjer for hver råvarekategori, som stilles til rådighed for virksomhederne.

Etiske retningslinjer for leverandører