Jobbsøkere

Spørsmål vedrørende ledige stillinger rettes til Orkla ASAs HR-avdeling.

Orkla ASA
Drammensveien 149
Pb 423 Skøyen
0213 Oslo

Tlf: + 47 22 54 40 00
Faks: + 47 22 54 44 90
e-post: karriere@orkla.no