Generalforsamling 2022 er avholdt

Orklas ordinære generalforsamling ble avholdt i dag, onsdag 20. april. Nytt styre er valgt.

Nils K. Selte, Ingrid Jonasson Blank og Anders Kristiansen stilte ikke til gjenvalg. Øvrige aksjonærvalgte styremedlemmene var på valg.

Følgende styremedlemmer ble gjenvalgt for ett år:

Stein Erik Hagen, Liselott Kilaas, Peter Agnefjäll og Anna Mossberg.

I tillegg ble følgende nye styremedlemmer valgt for ett år:

Christina Fagerberg og Rolv Erik Ryssdal (tiltrer senest 1. oktober 2022).

Caroline Hagen Kjos ble gjenvalgt som personlig varamedlem for Stein Erik Hagen.

Alle forslag på agendaen ble vedtatt.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til aksjeutbytte for 2021 med kroner 3,00 pr. aksje.
Utbyttet vil bli utbetalt 3. mai 2022 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

Se presentasjonen og les mer om generalforsamlingen her