Baerekraftsarbeidet-1200x750-1-aspect-ratio-16-9

Fremgang i arbejdet med bæredygtighed

I Orkla gør vi hele tiden fremskridt i bestræbelserne på at integrere bæredygtighed i vores aktiviteter. Bæredygtighed er en stadigt vigtigere kilde til innovation og vækst.

29. marts 2019

– I Orkla ønsker vi at være medskabende til at fremme den bevægelse, der skal til, hvis vi skal lykkes i overgangen til bæredygtig produktion og forbrug. I alle de 30 lande, hvor Orkla er til stede, mobiliserer vi nu vores ressourcer til at udvikle produkter, der fremmer en sund og bæredygtig livsstil, fortæller Ellen Behrens, VP Corporate Social Responsibility i Orkla.

Orkla arbejder for at gøre bæredygtighedsaktiviteterne en integreret del af virksomheden og har sat ambitiøse, men nødvendige mål for sine bestræbelser frem til 2025.

Definition af bæredygtige produkter

– Bæredygtighed er et generelt begreb, og i 2018 har vi udarbejdet kriterier for vores måde at definere bæredygtige produkter på i Orkla. Disse kriterier hjælper os med at identificere vigtige forbedringsinitiativer og give vores innovation en retning. De hjælper også med at fremhæve den kommercielle effekt af vores fokus på bæredygtighed, siger Ellen Behrens.

For at blive klassificeret som bæredygtig skal produktet opfylde kriterierne i mindst to ud af følgende tre kategorier: bæredygtige råvarer, bæredygtig emballage samt produkter, der fremmer en sund livsstil.

Der er stadig vej at gå med plastemballage

Gennem en række samarbejdspolitiske initiativer undersøger Orkla aktivt mulighederne for at udvikle nye typer emballager baseret på vedvarende og genanvendt materiale.

– Over 90 procent af den emballage, vi bruger, kan nu genvindes, og vi samarbejder tæt sammen med forskere, organisationer, andre virksomheder og eksterne eksperter om at finde løsninger på de miljømæssige udfordringer med plastik, siger Ellen Behrens

– Samtidig har vi stadig en vej at gå i forhold til at nå vores mål om 50 procent plastemballage fremstillet af genbrug eller vedvarende materialer. For at lykkes skal vi dele viden og turde være åbne om fælles industriudfordringer.

Halvering af Orklas drivhusgasemissioner

I Orkla ønsker vi at gøre vores andel for at opnå den reduktion i drivhusgasemissioner, der er afgørende for at opfylde målene i Paris-aftalen. I Orkla ses der allerede betydelige virkninger af de aktioner, der hidtil er gennemført:

– Ved at købe oprindelsescertifikater for vedvarende elektricitet, udfasning af fossile brændselsolie og gennemførelse af energieffektivitetsprogrammer har vi reduceret drivhusgasemissionerne fra Orklas operationer med over 50 procent de seneste fire år. Hertil kommer det, at omkring 40 procent af den energi, vi bruger, er vedvarende”, siger Ellen Behrens.

Vækst i plantebaseret mad

– Plantebaseret mad kan være både sund og klimavenlig, og det faktum, at salget af denne type produkter, også indeholder et vækstpotentiale, er en ekstra fordel. Vi er meget glade for, at vi opnåede mere end 50 procent vækst i omsætningen fra de veganske og vegetariske produkter under vores to varemærker Naturli og Anamma i det forløbne år, afslutter Ellen Behrens.

 

Læs mere i Orklas bæredygtighedsrapport 2018.