orklahouse_(3)

Whistleblowerordning

Orklas holdning til forretningsetik og social ansvarlighed er præsenteret i Orklas direktiv om social ansvarlighed og Orklas etiske retningslinjer.

Enhver, der er i en arbejdsrelateret kontekst for Orkla-koncernen, og som i den forbindelse oplever situationer eller forhold, der kan være i strid med regler, forskrifter eller Orklas etiske retningslinjer, opfordres af Orkla til at vende sin bekymring med deres nærmeste leder eller anden leder i Orkla. Alle koncernselskaber i Orkla er forpligtet til at forpligtet til at beskytte whistleblowere mod gengældelse. Whistleblowere er også beskyttet under EU’s whistleblowerdirektiv og relaterede nationale lovkrav.

Orkla har etableret en whistleblowerfunktion, der gør det muligt at underrette koncernens ledende funktioner om mulige brud på Orklas etiske retningslinjer, hvis det er vanskeligt at rejse sagen lokalt. Funktionen administreres af Orkla Group Internal Audit på vegne af bestyrelsens revisionsudvalg i Orkla ASA. Orklas whistleblowerordning er dermed organiseret uafhængigt af Orklas linjeledelse.  mulige brud på Orklas etiske retningslinjer, hvis det er vanskeligt at rejse sagen lokalt. Funktionen administreres af Orkla Group Internal Audit på vegne af bestyrelsens revisionsudvalg i Orkla ASA. Orklas underretningsfunktion er således organiseret uafhængigt af Orklas linjeledelse.