Våre fabrikker

Orkla Home & Personal Care driver hele verdikjeden selv og har fabrikker både i Norge og Sverige.

Vaskemidler i Ski

Vaskemiddelfabrikken på Ski produserer et bredt spekter av flytende vaskemidler til både håndoppvask, rengjøring og tøyvask.

Fabrikken ble bygget i 1997 og all produksjon fra den opprinnelige fabrikken ved Akerselva i Oslo ble flyttet hit. Fabrikken produserer både Zalo, Sunlight, Omo, Blenda, Milo, Comfort, Krystal, Salmi, Klorin og Jif. Etter overtakelsen av svenske Cederroth er også produksjonen av Grumme vaskemidler flyttet til Ski.

Fabrikken har 60 ansatte og er sertifisert etter internasjonale standarder for kvalitet, miljø og sikkerhet; NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001, og ISO 22716.

Personlig pleie i Falun

Ved fabrikken i Falun produserer vi produkter til personlig pleie for det nordiske markedet.

Etter at Orkla overtok svenske Cederroth i 2015, ble produksjonen ved fabrikken i Kristiansund flyttet til Falun i løpet av 2017. Siden 1.1.2018 har vår produksjon av produkter til personlig pleie til det nordiske markedet vært samlet der. Blant de kjente merkevarene er Bliw, Define, Dr Greve, Family Fresh, hth, Lano, LdB, L30, Naturelle og Solidox.

Fabrikken har 160 ansatte og er sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001 og Miljøstandarden ISO 14001.

Tannstikkere på Flisa

Fabrikken på Flisa produserer Jordan tannstikkere både for det norske marked og for eksport. Det er den eneste fabrikken i sitt slag i Norge, og sannsynligvis verdens største produsent av tannstikkere laget i tre.
Råstoffet er nordisk bjørk som leveres både som plank og kloss. I alt mottar fabrikken nærmere 1 200 m3 trevirke i året. Dette kuttes og freses til vel 1 milliard tannstikkere som pakkes i en rekke forskjellige pakningsvarianter. Maskiner og utstyr er unikt og designet ved fabrikkens egen tekniske avdeling.

I 2016 startet fabrikken også produksjon av Jif engangsvåtmopper, og fra januar 2018 ble også Lypsyl produsert på Flisa. Fabrikken, som ble etablert i 1969, sysselsetter 42 personer.

Trevirket som brukes i tannstikkene er FSC sertifisert (Forest Stewardshop Council, FSC-STD-40-004). Det innebærer at tømmeret kommer fra områder der det tas miljøhensyn både før, under og etter hogsten.

Alt avfall etter produksjon av tannstikkerne blir benyttet til å produsere energi til tørking av bjørken og oppvarming av fabrikken.