Kims20110214-23-1200x750-1-aspect-ratio-16-9

Reduceret spild fra chipsproduktion

Ved at udnytte kartoflerne bedre, når vi producerer chips, har vi reduceret spild i vores produktion.

3. april 2019

I Orkla har vi fokus på at skåne miljøet og udnytte ressourcerne bedst muligt. Vi gør en stor indsats for at minimere affald fra vores produktion ved at udnytte vores råvarer mere optimalt og dermed reducere madspild. Målet er, at vi inden 2025 har halveret den mænge affald, der kommer fra vores produktion.

Fabrikken i Søndersø, som producerer KiMs chips, snacks og nødder, igangsatte i 2018 et projekt, der skulle identificere, hvordan affald fra chipsproduktionen kunne reduceres. Processer, udstyr, specifikationer og procedurer blev gennemgået fra råvaren kommer ind i produktionen til fritterede chips kommer ud i den anden ende.

’Vi har opdateret vores udstyr til optisk sortering af de rå kartofler og trænet operatørerne til at kunne indstille sorteringsanlægget optimalt i henhold til nye specifikationer. Vi fandt desuden, at vi ved at justere specifikationerne for sortering af fritterede chips kunne reducere affaldet fra chipsproduktionen’, udtaler funktionschef c/s produktion, lager og logistik Henrik Rasmussen.

Projektet har været en succes. Sammenlignet med 2017 opnåede fabrikken i 2018 på 9 måneder at reducere spildet fra chipsproduktionen med 31 tons. Det har haft en positiv effekt på CO2-udledningen, som er reduceret med 12 tons, og på energi- og vandforbruget, som blev reduceret med henholdsvis 12.000 KwH og 170 m3 i forhold til året før.

Det langsigtede mål for fabrikken er at reducere spildet fra chipsproduktionen med 100 tons.