kims20110201-049-1200x750-1-aspect-ratio-16-9

Overskudsvarme fra fynsk fabrik giver Orkla Miljøpris

Overskudsvarme svarende til 400 parcelhuses årlige varmeforbrug. Det er, hvad Orklas chips og snackfabrik leverer til Fjernvarme Fyn som led i virksomhedens bæredygtighedsindsats. Det bliver virksomheden nu belønnet for med Nordfyns Kommunes Miljøpris.

6. marts 2020

Chipsfabrikken i Søndersø har leveret overskudsvarme til naboerne siden maj 2016. Dette har ikke alene betydet en reduktion af fabrikkens CO2-udledning på ca. 600 tons pr. år. Initiativet har betydet, at fabrikken årligt har leveret overskudsvarme til naboerne svarende til omkring 400 husstandes varmeforbrug. Det kvitterer Nordfyns Kommune for ved at give virksomheden kommunens Miljøpris.

Virksomheden arbejder på at indføre nye initiativer for at kunne levere grøn varme til ca. 200 boliger mere og reducere CO2 udledningen med yderligere 350 tons om året.

”Vi uddeler Miljøprisen til den virksomhed på Nordfyn, som på en innovativ måde implementerer miljøtiltag til gavn for kommunen. Og det kriterie lever Orkla Confectionery & Snacks til fulde op til” siger Anders Thingholm, Formand for Teknik og Miljøudvalg i Nordfyns Kommune.

Hos Orkla er man glade for anerkendelsen, som giver stolthed hos medarbejderne.

”Som en lokal spiller her på Fyn ser vi det som vores ansvar at bidrage til lokalsamfundet. Initiativet med overskudsvarme er et led i dette ønske og vores løbende arbejde med at reducere vores CO2 aftryk. Nordfyns Kommunes Miljøpris gør os derfor meget glade og stolte”, siger Jette Bruun, fabriksdirektør hos Orkla Confectionery & Snacks.