xrfi9is3p54ucvvjwpoo

Orkla forpligter sig til EU's mål for bæredygtig fødevareproduktion og -forbrug

Orkla er blandt de første virksomheder, som forpligter sig til EU's bæredygtighedsmål for fødevareindustrien.

5. juli 2021

Med “EU Code of Conduct on Responsible Food Business and Marketing Practices” sætter EU-Kommissionen ambitiøse og klare mål for, hvordan fødevareindustrien skal bidrage til en bæredygtig udvikling. Virksomheder i den europæiske fødevareindustri opfordres til at støtte og forpligte sig til målene. Orkla er blandt de første virksomheder, som underskriver EU-adfærdskodeksen på den officielle lanceringsdato den 5. juli.

– Vi ønsker at tage en førende rolle inden for bæredygtighed og vil gøre, hvad vi kan for at bidrage til en bæredygtig udvikling af fødevareindustrien. Vi har allerede sat os ambitiøse mål, og dette arbejde vil blive yderligere styrket ved, at vi nu forpligter os til EU’s adfærdskodeks, siger Orklas koncern CEO, Jaan Ivar Semlitsch.

EU’s adfærdskodeks beskriver syv overordnede mål. Disse dækker alt fra at bidrage til en sund og bæredygtig kost, effektiv ressourceudnyttelse og reduktion af madspild til klimaet, ansvarligt indkøb, bæredygtig produktion, cirkulære værdikæder og bæredygtig vækst og værdiskabelse. Knyttet til hvert af de syv mål har Orkla udarbejdet sine egne delmål og styrker dermed arbejdet mod de overordnede 2025-mål, som koncernen har sat for bæredygtighed.