Orkla i verden

Orkla har virksomheder i Norden, Baltikum, Indien, Tjekkiet, Østrig og Rusland.

 

Land Salgs-
indtægt
Anvendt
kapital
Investeringer Antal
årsværk
Norge 11.693 24.289 606 3.160
Sverige 7.993 5.969 345 2.897
Danmark 3.880 4.185 267 1.544
Finland og Island 2.842 2.371 82 770
Baltikum 1.828 1.754 87 2.104
Norden og Baltikum 28.236 38.568 1.387 10.475
Øvrige Europa 7.482 4.282 133 5.603
Øvrige verden 1 374 727 114 1.960
Sum 37.092 43.577 1.634 18.038

 

Beløb i mio. NOK.
Kilde: Orklas Årsrapport 2016