Nils K. Selte ny konsernsjef i Orkla

Styret i Orkla har utnevnt Nils K. Selte som ny konsernsjef. Han overtar etter Jaan Ivar Semlitsch som har ledet konsernet siden august 2019. Selte tiltrer i stillingen 11. april 2022.

Foto: Thomas Brun NTB / Kommunikasjon

– Jaan Ivar Semlitsch har ledet selskapet gjennom en krevende pandemi-tid, hvor Orkla har klart å opprettholde god leveringsevne og kontantstrøm. Orkla har hatt en god utvikling innenfor prioriterte vekstområder og gjennomført flere strategiske oppkjøp, sier Orklas styreleder Stein Erik Hagen.

– Jeg vil takke styret og styreleder for samarbeidet. Jeg vil også takke konsernledelsen og alle de dyktige ansatte i Orkla som over en lang periode har stått på under pandemien og også nå under Ukraina-invasjonen som har krevd og krever ekstraordinær innsats døgnet rundt. Orkla har stått seg godt også i disse krevende tider med økte råvarepriser. I tillegg er det gjennom denne perioden i mine øyne gjennomført gode strukturelle grep innenfor flere forretningsområder. Det operative har naturlig nok hatt mer fokus gjennom slike spesielle tider, og Orklas verdier har stått fjellstøtt: Til å stole på, modig og inspirerende. Det er et Orkla som er godt rustet for fremtiden, sier Jaan Ivar Semlitsch.

– Vi går nå inn i en fase hvor det kreves en ny form for ledelse. Orklas styre har sammen med Semlitsch blitt enige om at det beste for Orkla er at det blir et lederskifte. Strategien som ble kommunisert på Orklas kapitalmarkedsdag den 23. november i fjor ligger fast, men styret ønsker å akselerere implementeringen av denne. Vi ønsker å etablere en mer verdiskapende struktur og kultur i konsernet med større selvstendighet og ansvar for de enkelte virksomhetene. Nils K. Selte kjenner Orkla godt. Han har lang erfaring i å lede store strukturelle endringer og utvikle porteføljeselskaper, sier Stein Erik Hagen.

Nils K. Selte har siden 2001 vært ansatt i Stein Erik Hagens familieselskap Canica, både som finansdirektør og adm. direktør. Selte har vært medlem av Orklas styre siden 2014, og i tillegg har han i samme periode ledet Orklas revisjonsutvalg.

– I tiden som kommer vil vi ha en mer dynamisk tilnærming til vår portefølje, uten å redusere oppmerksomheten på våre største markeder og kategorier. Vi vil også være åpne for salg, partnerskap eller børsnotering av virksomheter dersom vi finner det formålstjenlig, sier Nils K. Selte.

Atle Vidar Nagel Johansen er samtidig utnevnt til konserndirektør for Orklas merkevarevirksomhet, som vil bestå av fire forretningsområder: Orkla Foods, Orkla India, Orkla Confectionery & Snacks og Orkla Care. Han vil rapportere til konsernsjefen.

– Jeg er glad for at Atle Vidar Nagel Johansen har takket ja til å lede merkevarevirksomheten. Vi er i en krevende tid, hvor situasjonen i Ukraina vil påvirke både tilgang og priser på en rekke råvarer og andre innsatsfaktorer. I tillegg ser vi en kraftig økning i energipriser fra et allerede høyt nivå. Vi forventer også at en langvarig konflikt vil gi økt usikkerhet og ubalanse i den globale vareflyten, sier Selte.

Nagel Johansen har vært i Orkla siden 1993 og i konsernledelsen siden 2012. Det vil bli utnevnt ny leder for Orkla Foods. Ingvill T. Berg og Hege Holter Brekke vil rapportere til Nagel Johansen og fortsatt lede henholdsvis Orkla Confectionery & Snacks og Orkla Care. Orkla India blir et eget forretningsområde, og det vil fortsatt bli ledet av Sanjay Sharma.

– Jeg ser frem til å lede Orklas merkevarevirksomhet fremover. Vi har meget solide organisasjoner og sterke markedsposisjoner som kan og skal utvikles videre. Det blir viktig å øke vår veksttakt og å nå våre målsettinger, både i kjernen og innen prioriterte områder som plantebaserte produkter og forbrukerhelse. I dagens særdeles krevende situasjon i våre leverandørmarkeder blir det avgjørende å opprettholde en god leveringsevne og håndtere de store kostnadsøkningene vi nå ser konturene av, sier Atle Vidar Nagel Johansen.

Orkla Food Ingredients og Orkla Consumer & Financial Investments vil være egne forretningsområder og fortsatt ledes av henholdsvis Johan Clarin og Thomas Ljungqvist. Begge vil rapportere til konsernsjefen.

Kontakt

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli, mobil +47 928 45 828
hakon.mageli@orkla.no

Direktør Investor Relations
Kari Lindtvedt: + 47 950 75 114
kari.lindtvedt@orkla.no