Mærkevarer og innovation

Mærkevarer er kernen i Orklas virksomhed og værdiskabelse

Mærkevare

En mærkevare er et begreb, der beskriver et sæt associationer, karakteristika og værdier knyttet til et produkt eller en tjenesteydelse. Der sælges 8 millioner Orkla-produkter hver dag. Vores mærkevarer spiller forskellige roller for mennesker i forskellige situationer, og de bliver valgt igen og igen – fordi forbrugerne har tillid til dem. En mærkevare er et løfte, der er givet og et løfte, der holdes.

Grundlaget for en stærk mærkevare ligger i en effektiv og tidssvarende positionering, der fungerer som en ledestjerne for alle mærkets aktiviteter. En god positionering definerer mærkevarens rolle i kategorien, bygger på lokal forbrugerindsigt og reagerer på relevante forbrugerbehov. Orklas ambition er at opbygge mærkevarer, forbrugerne elsker.

Innovation

Innovation er Orklas vigtigste værktøj til at skabe vækst og er derfor en central del af den daglige drift. I vores innovationsarbejde arbejder vi tværfagligt fra idé til lancering. Forbruger-, kunde- og markedsindsigt kombineres med teknologisk ekspertise og investeringer for at udvikle produkter og løsninger, der begejstrer og tilfredsstiller forbrugernes behov.

Hos Orkla har vi to hovedkilder til vækst gennem innovation: innovation i form af nye produkter i nye eller tilstødende kategorier og innovation i kategorier, hvor Orkla allerede har stærke positioner. Derudover er nye vækstplatforme et vigtigt fokusområde

Orkla arbejder bredt med at identificere innovationsmuligheder, både tværfagligt og på tværs af lande, men også i samarbejde med leverandører og eksterne innovations- og forskningsmiljøer. Orklas styrke er lokal forankring med dyb indsigt i lokale forbrugerbehov, og hvordan dette kan omsættes til stærke innovationer.

Kernen i alt innovationsarbejde er selve brugeroplevelsen fra smag og funktion til, hvor intuitivt og nemt et produkt er at bruge. Derudover er sundheds- og miljørelaterede aspekter vigtige drivkræfter for innovation. Prioriterede områder for innovation hos Orkla er “Taste & Sensory”, “Health & Nutrition”, “Sustainability & Environment” og “emballage innovation”.

I de kommende år vil der fortsat blive arbejdet videre med at sikre, at Orklas lokale mærkevarer er forbrugernes førstevalg ved at leve op til vores mål om at gøre hver dag bedre med sundere og mere bæredygtige mærkevarer, der skaber glæde.