Fakturaer og økonomi

Fakturaer fra leverandører bedes fremsendes i PDF-format med 1 faktura pr. PDF-fil og en PDF-fil pr. e-mail til invoice.OFDK@orkla.com

Det er væsentligt, at der på alle leverandørfakturaer anvendes vores korrekte firmanavn –

Orkla Foods Danmark A/S 

– ellers vil fakturaen blive afvist.

Øvrige henvendelser til Orkla Accounting Center bedes sendes til vendor.OFDK@orkla.com