Informasjon om Orkla Forbrukerservice sin behandling av personopplysninger

Hvem er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med din henvendelse til oss?

Orkla Forbrukerservice opptrer på vegne av ulike selskap i Orkla Gruppen som står bak ulike merkevarer. Når du henvender deg til Orkla Forbrukerservice om en Orkla-merkevare, så vil selskapet som produserer og distribuerer denne merkevaren være ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger i forbindelse med håndteringen av henvendelsen. Her finner du en liste over hvilke Orkla-selskaper som står bak hvilke merkevarer, slik at du kan identifisere det behandlingsansvarlige selskapet.

Behandlingsgrunnlag og formål

Vår behandling av personopplysninger skjer innenfor rammen personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR). Vår behandling av personopplysninger vil til dels tjene ulike formål og har ulike grunnlag, avhengig av den enkelte sak:

  1. Generelt vil behandling av personopplysninger være nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, altså å levere tjenestene til Orkla Forbrukerservice til deg som forbruker.
  2. Generelt har Orkla-selskaper en legitim interesse i å håndtere henvendelser fra forbrukere, for å kunne sikre fornøyde brukere av selskapenes produkter.
  3. I visse saker kan behandlingen av personopplysninger være nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler Orkla-selskapet, for eksempel til å betale erstatning for produktskade eller å bokføre betalingsopplysninger i henhold til bokføringsloven.
  4. I visse tilfeller kan behandlingen være nødvendig av sikkerhetshensyn, især for å verne menneskers liv og helse.
  5. I tillegg kan du selv velge å samtykke til lagring av din kommunikasjon med oss også etter at saken din er avsluttet hos oss, slik at vi kan se dine henvendelser (til samme Orkla-selskap) i sammenheng og yte bedre service ved neste henvendelse.

Hvilke typer personopplysninger vil bli behandlet?

Vi vil behandle opplysningene du oppgir i din kontakt med oss, enten det skjer elektronisk eller på telefon. Dette inkluderer navn og kontaktinformasjon samt eventuelle opplysninger som kan knyttes til deg i relasjon til selve henvendelsen. Videre kan våre interne vurderinger i saken inneholder personopplysninger.

Vi ber om at du ikke oppgir sensitive personopplysninger i din kontakt med oss, det vil si opplysninger knyttet til personers helse, rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, personnummer eller opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering. Dersom du gjør det, ber vi deg skrive inn i kontaktskjemaet at du samtykker til at vi behandler slike opplysninger om deg. Ellers vil vi kontakte deg og be om samtykke i etterkant.

Sletting og anonymisering

Vi vil slette personopplysningene når vi har håndtert din henvendelse, med mindre du har samtykket til fortsatt lagring.

Alternativt til sletting, kan vi fjerne identifiserende opplysninger fra personopplysningene, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til deg (anonymisering). Anonymiserte data kan Orkla-selskaper bruke til å rette feil i produksjon av produkter eller markedsføring (reklame),  samt i utvikling av nye produkter eller endringer i eksisterende produkter, å tilpasse markedsføring av produkter eller i annen analyse og statistikk.

Lagring av personopplysninger og utlevering av personopplysninger

Personopplysningene dine kan bli behandlet av andre selskaper enn det behandlingsansvarlige Orkla-selskapet, men bare dersom det er nødvendig for et formål som angitt ovenfor og innenfor rammene som er angitt i dokumentet her.

Personopplysningene vil lagres på Microsofts servere i Europa. Dersom det blir aktuelt å gi Microsoft i andre land midlertidig tilgang systemer der opplysningene er lagret, for eksempel ved feilretting, så er tilfredsstillende personverngarantier sikret gjennom EU-standardavtale og/eller EU/US Privacy Shield-avtalen. Send oss en e-post om du ønsker en kopi av disse.

Kontakt

Kontakt oss på privacy@orkla.no om du vil ha innsyn i, få utlevert, korrigere eller slette personopplysninger som er lagret om deg. Du kan på samme måte protestere mot, kreve begrensning av eller trekke tilbake samtykke til behandlingen av personopplysninger. For øvrig har du mulighet til å klage over behandlingen av personopplysninger til Datatilsynet.