Hydro Power

Hydro Power består av kraftverk i Sarpsfoss og Orklas 85 % eierandel i Saudefaldene.

Energivirksomheten produserer og leverer strøm til det nordiske kraftmarkedet.

Kraftvirksomheten i Sauda er regulert av en leieavtale med Statkraft som løper til 31. desember 2030.

Mer informasjon om Saudefaldene