kims20110201-049-scaled-aspect-ratio-16-9

Fremgang i Orklas chips- og snackforretning trods udfordrende markedsvilkår

Orkla Danmark aflægger 2022 regnskab for sin Confectionery & Snacks enhed, som er markedsleder på det danske chips- og snackmarked. Det er især brands som KiMs og Panda Lakrids, alle forbrugere kender fra butikkerne.

15. maj 2023

Trods udfordrende markedsvilkår viser regnskabet for 2022 fremgang i omsætning og resultat. Omsætningen udgør 853 mio. kr. i 2022 (750 mio. kr. i 2021), mens resultatet lander på 119 mio. kr. i 2022 mod 112 mio. kr. i 2021.

”Bag regnskabets tal ligger en stærk holdindsats, som vi kan være stolte over. Fremgangen på omsætningen skyldes især, at det er lykkedes at styrke eksporten af chips og snacks, hvor særligt salget til England er vokset. Et marked, som gennem mange år har været vigtigt for os og nu er vokset yderligere. Desuden har Panda Lakrids oplevet vækst i konfekturemarkedet efter en styrket markedsføringsindsats,” forklarer Carsten Hänel, CEO i Orkla Danmark.

2022 har været et udfordrende år med voldsomme prisstigninger på råvarer og energi, samt vanskelige vilkår med hensyn til at skaffe råvarer, især solsikkeolie på grund af krigen i Ukraine. Ukraine har historisk været den største leverandør af solsikkeolie til verdensmarkedet. Under disse vilkår vurderer Carsten Hänel, at resultatet er tilfredsstillende.

”De vanskelige markedsvilkår med stærkt stigende råvarepriser, inflation og høje energipriser førte til, at vi som resten af branchen måtte hæve priserne i 2022. Det er slået igennem på omsætningen, mens indtjeningen på det danske marked ikke er steget,” fortæller Carsten Hänel.

Positive forventninger trods stigende omkostninger
2023 forventningerne til Confectionery & Snacks enheden er positive hos Orkla Danmark med hensyn til videre vækst, men usikkerheden er fortsat stor på grund af den aktuelle verdenssituation med krig i Ukraine og en række følgevirkninger, herunder stadigt stigende indkøbspriser i første halvår af 2023.

”Det er min forventning, at vi i 2023 vil lykkes med yderligere at styrke vores position på markedet inden for chips og snacks, og vi ser også en mulighed for at udvide vores sortiment inden for andre udvalgte snack- og konfekture segmenter,” siger Carsten Hänel. 

Fokus på optimering af ressourcer
Selvom 2022 har budt på mange udfordringer har Orkla Danmark fortsat arbejdet med en målrettet reducering af ressourceforbruget i produktionen af chips og snacks – som led i virksomhedens fokus på bæredygtighed.

På virksomhedens to fabrikker i Søndersø, som blandt andet producerer KiMs chips, er der gennem en årrække blevet arbejdet med at udnytte overskudsvarme fra produktionen. Varmtvandsbeholdere er fx erstattet med en gennemløbsvarmeveksler, som sikrer optimal udnyttelse af overskudsvarmen, mens centralvarmeanlæg og ventilationssystemer er optimeret. Som led i et løbende forsøg på at reducere brug af energi har virksomheden i 2022 gjort en målrettet indsats for at reducere gasforbruget til rumopvarmning og varmt vand på udvalgte dele af de to fabrikker.

I 2023 kører Orkla Danmark endnu et projekt – denne gang med henblik på at reducere vandforbruget i chipsproduktionen. Projektet har til formål at minimere vandforbruget i skylningen af kartoflerne, og allerede nu ser man et stort potentiale for reduktion.