FNs mål for bæredygtig udvikling

De globale bæredygtighedsudfordringer kræver en fælles indsats fra erhvervslivet og det offentlige. Orkla ønsker at bidrage til at nå FN's globale mål for bæredygtig udvikling.

I vores bæredygtighedsstrategi frem mod 2025 har vi defineret fem fokusområder for vores arbejde: miljø, bæredygtige indkøb, ernæring og sundhed, sikre produkter og omsorg for mennesker og samfund. Nedenstående oversigt viser, hvordan vi gennem vores arbejde med disse emner vil bidrage til de globale bæredygtighedsmål.

FNs-baerekraftmål-norsk-scaled-aspect-ratio-4-3-1440x1080