Engagement for at forhindre afskovning

Vi bidrager til at bevare regnskoven og kæmpe mod klimaændringer. Derfor etablerede Orkla i 2015 en politik for nul afskovning.

 

Afskovning står for 10-15 % af det globale CO2-udslip. Ved at engagere os aktivt i egne leverandørkæder kan Orkla gøre en væsentlig forskel. I 2015 etablerede vi en politik for nul afskovning. Vi har som mål, at alle vigtige landbrugsprodukter og emballage, som koncernen bruger, skal være fra bæredygtig produktion – uden at føre til afskovning – inden 2020. Orklas politik for nul afskovning indeholder specifikke krav til produktion af råvarer. Dette omfatter blandt andet ingen rydning af regnskov, ingen opdyrkning af tørvejord, ingen brug af brand til at rydde jord og respekt for befolkningens og lokalsamfundets rettigheder og interesser. I vurderingen af hvilken skov, der skal bevares, skal der tages hensyn til både den biologiske mangfoldighed og kulstofbindingen.

Vi arbejder tæt sammen med vores leverandører for at støtte dem i at finde tiltag tilpasset udfordringer og muligheder i hver råvarekæde. Vi har især engageret os i at reducere risikoen for afskovning i forbindelse med produktion af palmeolie, kakao, soja, pap og papir. Orkla har underskrevet New York-erklæringen for bevaring af skov, og vi rapporterer om udviklingen i vores arbejde gennem CDP. I 2016 opnåede Orklas arbejde for at forhindre afskovning en høj score i Forest 500, en analyse som blev gennemført af den britiske tænketank The Global Canopy Program.

Vi har underskrevet New York-erklæringen for bevaring af skove og rapporterer til CDP.