Vi bidrager til FN’s bæredygtighedsmål

De globale udfordringer med hensyn til bæredygtighed kræver en fælles indsats fra erhvervslivet og myndighederne. Hos Orkla vil vi bidrage til at nå FN’s globale mål for bæredygtig udvikling.

Orklas koncernchef Peter A. Ruzicka var en af mange topledere, som i april personligt underskrev en ”pledge” knyttet til FN’s bæredygtighedsmål. Mandag- den 6. juni deltog Orkla i et lederseminar sammen med blandt andet det norske udenrigsministerium om, hvordan erhvervslivet kan bidrage aktivt til arbejdet med de globale udviklingsmål.

– FN’s 17 bæredygtighedsmål frem mod 2030 beskriver, hvad vi i fællesskab skal arbejde med for at opnå en bæredygtig udvikling. Orkla ønsker at bidrage og vil bruge de globale bæredygtighedsmål som inspiration og vejledning, siger Ellen Behrens, VP Corporate Responsibility i Orkla.

 

I godt selskab med Global Compact initiativer i hele verden satte Orkla i 2015 FN’s nye globale mål for bæredygtig udvikling på agendaen. Orkla har i sin bæredygtighedsstrategi frem mod 2020 identificeret fire hovedtemaer for sit arbejde: Ernæring og sundhed, fødevaresikkerhed, ansvarlige indkøb og miljø.

– Via indsatsen på disse områder vil Orkla bidrage til en bæredygtig værdikæde. Orklas bæredygtighedsstrategi omfatter en række tiltag for at sikre en sund livsstil, bekæmpe klimaændringer, bevare havets ressourcer og bevare regnskoven samt andre vigtige udviklingsmål, siger Behrens.

Her kan du se, hvordan vi bidrager til FN’s bæredygtighedsmål

Läs mer