Anti-korruption

Værdiskabelsen i Orkla skal ske i overensstemmelse med koncernens etiske retningslinjer og gældende lovgivning.

Koncernens overordnede mål er at udvikle en virksomhedskultur, præget af god dømmekraft og evne til at håndtere svære situationer. Orkla har nultolerance over for korruption, aftaler om prissamarbejde, markedsdeling eller andre tiltag, der begrænser den frie konkurrence.

Orklas anti-korruptionsmanual, konkurrenceretsmanual, menneskerettighedspolitik og etiske retningslinjer beskriver koncernens krav og retningslinjer, relateret til vigtige integritetsemner. Den enkelte virksomheds ledelse har ansvaret for at formidle de etiske retningslinjer til alle medarbejdere og gøre kravene i anti-korruptions- og konkurrenceretlige manualer kendt for alle medarbejdere, der kan være udsat for risiko.

Det er et krav fra Orkla, at leverandører har nultolerance over for korruption, baseret på Orklas etiske leverandørkrav (Supplier Code of Conduct). Leverandørerne følges op på baggrund af en risikovurdering, og det er et langsigtet mål, at alle Orklas leverandører skal underskrive koncernens etiske retningslinjer

I forbindelse med opkøb og større investeringer foretager Orkla som led i koncernens due diligence-rutiner en vurdering af risikoen for at blive involveret i brud på reglerne for korruption og konkurrenceret. Orklas virksomheder skal implementere de nødvendige risikoreducerende foranstaltninger for at forhindre uafhængige forretningspartnere, herunder kunder og joint venture-partnere, i at deltage i korruption eller andre ulovlige eller uetiske aktiviteter i forbindelse med deres forretning med Orkla.

Hovedprincipper

Orklas anti-korruptionspolitik omfatter blandt andet følgende principper:

  • Orkla tolererer hverken aktiv (forsøg på at bestikke andre) eller passiv korruption (modtagelse af bestikkelse).
  • Krav om såkaldte faciliteringsbetalinger, det vil sige at betale mindre beløb til fx offentlige embedsmænd for at få udført rutineydelser, skal imødekommes med en fast og klar, afvisende holdning.
  • Gaver skal gives i åbenhed. De må ikke gives i form af penge, skal have en klar, legitim begrundelse baseret på lokale forretningsforhold og have minimal økonomisk værdi.
  • Betaling for rejser, middage og arrangementer for kunder eller andre skal have en klar forretningsmæssig begrundelse, være rimelig og veldokumenteret og ske i åbenhed.
  • Orkla tolererer ikke korruption fra sine agenter eller repræsentanter. Agenter og andre repræsentanter, der handler på vegne af Orkla, skal overholde den samme anti-korruptionsstandard som Orkla.
  • Orklas virksomheder må ikke yde økonomisk bidrag til politiske kampagner eller lignende, medmindre der er givet specifik tilladelse fra Orkla ASA.