Nøglepersoner i Orkla Foods Danmark

Ledelsen i Orkla Foods Danmark

Carsten Hänel

CEO

Kim Rolsted

CFO

Jeanette Ruby Høyer

Marketing & Innovation Director

Per Wilhelmsen

Commercial Director

Jette Bruun

Supply Chain Director

Jan Jensen

HR Director