Tilpasning af forretningen giver Orkla Foods Danmark øget indtjening

Regnskabet for 2019 er netop indberettet fra Orkla Foods Danmark og viser, at den løbende tilpasning gennem opkøb og frasalg gør forretningen mere profitabel. Trods en forventet nedgang i omsætningen på knap 6 %, er indtjeningen steget.

June 23, 2020

Orkla Foods Danmark fremlægger en nettoomsætning for 2019 på 890 mio. DKK og et årsresultat på 49 mio. DKK. Tallene er som forventet og et resultat af de tilpasninger, virksomheden har gjort igennem de senere år for at strømline porteføljen og gøre forretningen mere profitabel.

Ser man på Orkla Foods Danmarks omsætning inklusive Easyfood A/S, udgør denne i 2019 1,2 mia. DKK.

 

Frasalg gør forretningen mere agil og profitabel

Som led i sin porteføljestrategi valgte Orkla Foods Danmark at frasælge brandet Glyngøre i sommeren 2019 for at koncentrere og fokusere forretningen om strategisk vigtigere kategorier. Det er én af forklaringerne bag salgsnedgangen. Resten af forklaringen skal findes i virksomhedens nedlukning af saftproduktionen i Ringkøbing i 2018, hvor man samtidig valgte at udfase en række mindre profitable leveringsaftaler.

 

”Beslutningen om at strømline forretningen og gøre den mere profitabel var rigtig. Det viser sig nu i en forbedret indtjeningsgrad, selv om vi endnu ikke er der, hvor vi gerne vil være”, siger CEO for Orkla Foods Danmark, Carsten Hänel.

 

Carsten Hänel understreger, at ledelsens prioritet er at skabe et sundere Orkla Foods Danmark, hvor der er råd til at investere i vækst og strategisk vigtige områder som f.eks. plantebaserede fødevarer, ernæringsrig morgenmad og convenience produkter. Opkøbet af Easyfood i 2019 er netop udtryk for denne strategi. Også effektiviseringer i virksomhedens fabrik i Skælskør har bidraget positivt til den forbedrede indtjening og dette vil i 2020 medføre muligheder for flere investeringer til innovationer.

 

Corona-krisen kan påvirke forventninger til 2020

Orkla Foods Danmark forventer, at 2020-omsætningen vil øges i forhold til 2019. Dog er det stadig usikkert, hvordan Corona-krisen vil påvirke virksomhedens finansielle resultater for 2020.

 

Indtil videre har krisen medført en stigning af aktiviteter rettet mod detailhandlen, mens foodservice og eksport er påvirket negativt. Easyfood, som blev opkøbt primo 2019, er særlig ramt af Corona-krisen i forbindelse med nedlukning af det danske samfund samt eksportmarkederne.

 

Fakta om 2019 regnskabet:

  • Bruttomargin vokser fra 16,6 % i 2018 til 20,4 % i 2019
  • Resultat før finansielle poster er 54 mio. DKK sammenlignet med 18 mio. DKK i 2018. Forskellen skyldes delvis engangsindtægter fra salget af Glyngøre i 2019 sammenholdt med tilsvarende engangsudgifter i 2018 relateret til nedlukningen af Ringkøbing-fabrikken samt omkostninger fra M&A aktivitet. Justeret for disse ekstraordinære forhold udvikler resultatet sig som forventet med en stigende overskudsgrad.
  • EBIT-margin vokser fra 1,9 % i 2018 til 6,1 % i 2019, svarende til en underliggende forbedring på 0,5 %
  • Egenkapital: 210 mio. DKK svarende til en soliditetsgrad på 24,9 %.
  • Antal medarbejdere: 223

Kontakter

Nilüfer Sahin
Nilüfer Sahin

Kommunikationsdirektør

+45 2682 2297

nilufer.sahin@orkla.dk