Overskudsvarme til naboerne

Overskydende varme fra chipsproduktion bruges til opvarmning af naboers huse.

February 28, 2019

I Orkla arbejder vi aktivt på at minimere vores miljømæssige påvirkning i alle led af værdikæden. Fabrikken i Søndersø, som producerer KiMs chips, snacks og nødder, har som led i dette arbejde reduceret sin CO2-udledning ved at genanvende den overskydende varme fra produktionen af chips til opvarmning af boliger i nabolaget.

”Vi har gennem de seneste mange år arbejdet målrettet på at reducere CO2-udledningen fra vores fabrik. Vi har i den sammenhæng indgået samarbejde med Fjernvarme Fyn om at lede den varme, vi ikke selv kan udnytte, ud i fjernvarmesystemet. På den måde forsyner vi vores naboer med varme til deres huse samtidig med, at vi skåner miljøet”, siger Supply Chain Direktør Jette Bruun.

Chipsfabrikken i Søndersø har leveret overskudsvarme til naboerne siden maj 2016. I 2018 har den reduceret sin CO2-udledning med ca. 1400 tons, hvilket svarer til en reduktion af den samlede CO2-udledning med ca. 30 % alene med dette projekt.

I dag kan chipsfabrikken levere overskudsvarme, som svarer til 500 parcelhuses årlige varmeforbrug.

 

Ved spørgsmål, kontakt venligst:
Jette Bruun, Supply Chain Direktør, Orkla Confectionery & Snacks Danmark
Mobil: +45 2940 1656

Kontakter

Jette Bruun

Supply Chain Director