Foods enheden i Orkla Danmark holder omsætningen oppe

2020 regnskabet for Orkla Foods Danmark viser en omsætning på niveau med året før med en underliggende sund resultatudvikling.

June 1, 2021

Orkla Foods Danmark fremlægger en nettoomsætning for 2020 på 884 mio. kr. og et årsresultat på 26,4 mio. kr. Foods’ division står bag kendte mærker som Den Gamle Fabrik, Beauvais, Bähncke, Risifrutti, FUN Light, Havrefras, Ribena, PAMA Grødris og Pauluns.

Tilpasser forretningen
I de senere år har Orkla Danmark strømlinet sin portefølje. Eksempelvis blev Easyfood tilkøbt i 2019, mens Glyngøre blev frasolgt samme år for at fokusere forretningen yderligere. Salget af Glyngøre gav en ekstraordinær indtægt i det foregående regnskabsår.

”Vores ønske om at strømline forretningen skal udmønte sig i en større profitabilitet. Vi er på rette vej, men ikke i mål. 2020 blev et år, hvor vi, som mange andre, mærkede effekten af Covid-19 på årets resultat og dermed vores indtjeningsgrad. Salget til detail blev positivt påvirket, ligesom vi vandt markedsandele i vores kategorier, men desværre kunne dette ikke opveje den salgsnedgang vi oplevede i Foodservice-sektoren samt på en række eksportmarkeder”, siger Carsten Hänel, CEO for Orkla Danmark.

Styrker forretningen
Det strategiske mål er at opbygge et stærkere Orkla Danmark, så virksomheden kan fortsætte med at investere i vækst og vigtige fødevareområder. Det er for eksempel inden for plantebaserede fødevarer, ernæringsrig morgenmad og convenience produkter. Opkøbet af Easyfood i 2019 og tilkøbet af Havrefras i 2020 er gode eksempler på den ønskede strategiske udvikling.

”Seneste eksempel på implementeringen af vores strategi er fra foråret 2021, hvor vi valgte at gennemføre en organisatorisk sammenlægning af Orkla Foods Danmark og Orkla Confectionery & Snacks (kendt for mærker som KiMs, Panda og Smash)”, fortæller Carsten Hänel. Formålet med sammenlægningen er at ruste Orkla Danmark til sammen med kunderne at møde fremtidens muligheder og udfordringer – blandt andet inden for digitalisering og bæredygtighed.

Fakta om 2020 regnskabet:

  • Bruttomargin voksede fra 20,4 pct. i 2019 til 20,8 i 2020.
  • Resultat før finansielle poster blev 37 mio. kr. i 2020 sammenlignet med 54 mio. kr. i 2019. Forskellen skyldes bl.a. engangsindtægter fra salget af Glyngøre i 2019. Justeret for engangsindtægter viser regnskabet en underliggende positiv udvikling.
  • Resultatgraden blev 4,2 pct. i 2020 mod 6,1 pct. i 2019.
  • Antal medarbejdere: 215