Livol etiket konkurrence

Information omkring Orkla Care A/S’ behandling af personoplysninger, herunder ret til adgang.

Forbrugerkonkurrence fra Orkla Care A/S

I forbindelse med at du deltager i en forbrugerkonkurrence fra Orkla Care Danmark A/S, vil vi gemme dit navn, email, oplysninger og billede frem til konkurrencens afslutning, hvorefter oplysningerne vil blive slettet. Skulle du være den heldige vinder, vil vi benytte din email til at kontakte dig.

Som deltager af konkurrencen bekræfter man at:

(1) Man som barnets foresatte samtykker til at Orkla Care A/S vederlagsfrit kan benytte billedet af barnet på etiketten til 3000 glas LIVOL Multi Total Børn Jordbær 150 stk. og på LIVOL’s egne platforme, hvis du bliver udtrukket som vinder af konkurrencen.
(2) Såfremt barnet er over 13 år, at barnet selv har samtykket til ovenfor nævnte brug af billedet (Se punkt 1).
(3) At fotografen har godkendt den ovenfor nævnte brug af billedet (Se punkt 1).

Det juridiske grundlag for at behandle disse personoplysninger er at opfylde en aftale med dig, altså at lade dig deltage i konkurrencen. Samtidig er din registrering et samtykke til, at vi kan kontakte dig på email, hvis du vinder.

Orkla Care Danmark A/S har ansvaret for behandlingen af dine personoplysninger, og vi lover at behandle dem på en sikker måde.

Vi vil ikke bruge personoplysningerne til noget andet eller udlevere dem til andre parter.

Kontakt os

Kontakt os på privacy@orkla.no, hvis du ønsker at få adgang til, få udleveret, korrigeret eller slettet personoplysninger, som vi opbevarer om dig. Du kan også til enhver tid gøre indsigelse mod eller kræve begrænsning af behandlingen, eller trække dit samtykke tilbage. Til orientering kan du også indgive en klage hos Datatilsynet, hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger.