Dyrevelfærdspolitik

Det er vores mål at købe alle vigtige råmaterialer og produkter fra dyr fra bæredygtige kilder inden 2020.

Hvert år opdrættes millioner af dyr til menneskeføde i hele verden. Disse dyrs velfærd afhænger af, at 1 mia. mennesker beskæftiger sig med opdræt, håndtering, transport og behandling af dyrene.

Orkla har en lang række produkter, som indeholder ingredienser eller komponenter, der kommer fra dyr, såsom mejeriprodukter, okse- og svinekød, fjerkræ, æg og uld. Som en førende fødevareproducent ønsker vi at gøre en forskel ved at passe på dyrevelfærden i vores værdikæde.

I 2018 har vi udarbejdet en dyrevelfærdspolitik, der dækker dyrevelfærd før, under og efter dyrenes produktive liv. Vores metoder til at monitorere og forbedre standarderne for dyrevelfærd i alle vores globale værdikæder er baseret på fem friheder for dyr, der af Verdensorganisationen for Dyresundhed defineres som følger: Frihed fra sult og tørst, frihed fra ubehag, frihed fra smerte, skade og sygdom, frihed til at udtrykke artens normale opførsel og frihed fra frygt og (kronisk) lidelse.

Formålet med Orklas dyrevelfærdspolitik er at øge opmærksomheden omkring dyrevelfærd, vejlede vores leverandører og bidrage til ansvarlig forretningspraksis.  Det er vores mål at købe alle vigtige råmaterialer og produkter fra dyr fra bæredygtige kilder inden 2020.

Orklas politik for dyrevelfærd

Retningslinjerne findes kun på engelsk.

Orkla Animal Welfare Policy

Orkla Product Category Requirement Beef

Orkla Product Category Requirement Pork