Orkla øger klimaambitionerne

Orkla forpligter sig til at sætte udslipsmål i tråd med målet om at holde klimaændringerne under to grader.

 

Omkring en fjerdedel af det globale CO2-udslip kommer fra produktion og forbrug af fødevarer. Orkla ønsker at tage sin del af ansvaret og arbejder derfor aktivt på at minimere sit miljømæssige fodaftryk i alle led af værdikæden.

– Ved at underskrive Science Based Target-initiativet forpligter vi os nu til at gennemføre CO2-reduktion i tråd med det, videnskaben mener, er nødvendigt for at nå to- graders målet, som blev besluttet af verdens ledere i Parisaftalen fra 2015, siger Inger Johanne Eikeland, Senior Vice President EHS i Orkla.

Orkla har i sin bæredygtighedsstrategi mod 2020 ambition om at udvikle produkter og emballage med reduceret miljøpåvirkning. Målet er at reducere CO2-udslippene og forbruget af vand og energi i egen virksomhed med 20 % sammenlignet med 2014 og tilsvarende reducere mængden af affald med 30 %.

 

– Vi ser en positiv udvikling for perioden 2014 til 2016 og er allerede tæt ved at opnå disse målsætninger med de tiltag, vi har iværksat. Baseret på Science Based Target-metodikken ønsker vi nu at hæve ambitionsniveauet yderligere ved at udvikle nye mål hen mod 2025, siger Eikeland.

Overgang til vedvarende energi

Med overgangen til 100 % vedvarende energi tager Orkla endnu et skridt på vejen i klimaarbejdet:

– Ved køb af oprindelsesgarantier fra Orklas egne vandkraftværk i Norge dækker vi hele vores elektricitetsbehov med vedvarende energi. Med dette tiltag reducerer vi Orklas indirekte CO2-udslip med næsten 30 %, afslutter Eikeland.

Læs mere om arbejdet med miljø og klima i Orklas års- og bæredygtighedsrapport > LINK

 

Science Based Target (SBT)

Et partnerskab mellem CDP, World Resources Institute (WRI), WWF og FN’s klimapanel, som motiverer virksomheder til at sætte mål for reduktion af CO2-udslip i tråd med klimavidenskaben.
Efter lanceringen i 2015 har 208 virksomheder forpligtet sig til at sætte videnskabelige mål, og 32 virksomheder har fået disse mål godkendt afv SBT.

Oprindelsesgarantier

En mærkningsordning for elektricitet for at dokumentere, at en vis mængde elektricitet er produceret fra en specificeret vedvarende energikilde.
Ordningen blev indført med EU’s første direktiv om vedvarende energi i 2001 for at give forbrugerne et valg mellem vedvarende energi og ikke-vedvarende energi og dermed motivere til videreudvikling af vedvarende energi.