Hensyn til miljøet

De globale klimaændringer er et fælles samfundsansvar. Vi vil tage vores del af ansvaret og arbejder aktivt på at minimere vore miljømæssige fodaftryk i alle led af værdikæden.

Klimaændringer er uden tvivl den største miljøudfordring, verden står overfor. Produktion og forbrug af fødevarer står for en fjerdedel af CO2-udslippene og kræver et stort vandforbrug. Kombinationen af klimaændringer, befolkningsvækst og produktionsmetoder, som ikke er bæredygtige, belaster mange råvarer og naturressourcer. Derfor er det vigtigt, at vi udnytter ressourcerne på bedst mulig måde og udvikler produkter med reduceret miljøpåvirkning.

I Orkla har vi en ambition om at bidrage til to- graders målet ved at tage vores andel af reduktionen afi CO2-udslip. Det gør vi blandt andet ved at reducere energi- og vandforbruget på vores egne fabrikker og ved at øge andelen af vedvarende energi. Ved at udnytte råvarerne bedre og reducere madaffaldet i produktionen bidrager vi til, at der smides mindre mad ud. Vi har engageret os i at bidrage til at løse miljøudfordringerne i leverandørkæden, og vi arbejder med at udvikle mere miljøvenlig emballage til vores produkter.

 

Hovedmål frem til 2025

Overgang til kulstoffattig virksomhed

  • 60 % vedvarende energi
  • 63 % reduktion af drivhusgasudledning fra egen virksomhed ( 77% reduktion inden 2040) 1,2
  • 29 % reduktion af drivhusgasudledning i værdikæden uden for egen virksomhed (75 % inden 2040) 1,3
  • 30 % reduktion i energi- og vandforbrug
  • 50 % reduktion af madaffald

Orklas miljøarbejde bidrager positivt til FNs bæredygtighedsmål nummer 12, 13, 14, 15 og 17.

1 Mål for drivhusgasreduktion er godkendt af Science-Based Targets initiativet (SBTi).
2 Scope 1 og Scope 2 i henhold til Greenhouse Gas Protocol. Basisår 2014.
3 Scope 3 i henhold til Greenhous Gas Protocol. Basisår 2014.

Læs mere om vores tilgang til miljø i Orklas årsrapport.