Hensyn til miljøet

De globale klimaændringer er et fælles samfundsansvar. Vi vil tage vores del af ansvaret og arbejder aktivt på at minimere vore miljømæssige fodaftryk i alle led af værdikæden.

Bæredygtighedsløfte

Innovere for at redde miljøet

Hovedmål frem til 2020

Orkla satte i 2014 følgende mål for miljøarbejdet frem til 2020:

  • Udvikle mere miljøvenlig emballage og produkter med reduceret miljøpåvirkning
  • Reducere CO2-udslip og energi- og vandforbrug med 20 %
  • Reducere madspild med 30 %
  • Nul produktionsaffald til affaldsdepot
  • Mere effektive transportløsninger

I 2017 har vi sat nye mål for miljøarbejdet frem til 2025. Orkla skal i denne periode gennemføre overgangen til kulstoffattig virksomhed gennem produktinnovation, investering i vedvarende energi og reduktion af energi, vand og affald. Orklas miljøarbejde støtter FNs globale bæredygtighedsmål SDG 12, SDG 13 og SDG 17.

Bæredygtighedsmål frem til 2025

Overgang til kulstoffattig virksomhed

  • Reducere drivhusgasudledning med 60 %*
  • Reducere energi- og vandforbrug med 30 %*
  • Sigte mod fosilfri energi
  • Halvere madaffaldet*
  • Tænke nyt om produkter og processer

*Gælder egen virksomhed. Basisår 2014

Læs mere om vores tilgang til miljø i Orklas årsrapport.

Miljørapportering CDP

Her finder du en tabel med miljødata.

 

I Orkla arbejder vi systematisk med at minimere vores miljømæssige påvirkning. Miljøinformation rapporteres til CDP. Her finder du alle Orklas rapporter.

Læs mere

Klimaændringer er uden tvivl den største miljøudfordring, verden står overfor. Produktion og forbrug af fødevarer står for en fjerdedel af CO2-udslippene og kræver et stort vandforbrug. Kombinationen af klimaændringer, befolkningsvækst og produktionsmetoder, som ikke er bæredygtige, belaster mange råvarer og naturressourcer. Derfor er det vigtigt, at vi udnytter ressourcerne på bedst mulig måde og udvikler produkter med reduceret miljøpåvirkning.

I Orkla har vi en ambition om at bidrage til to- graders målet ved at tage vores andel af reduktionen afi CO2-udslip. Det gør vi blandt andet ved at reducere energi- og vandforbruget på vores egne fabrikker og ved at øge andelen af vedvarende energi. Ved at udnytte råvarerne bedre og reducere madaffaldet i produktionen bidrager vi til, at der smides mindre mad ud. Vi har engageret os i at bidrage til at løse miljøudfordringerne i leverandørkæden, og vi arbejder med at udvikle mere miljøvenlig emballage til vores produkter.

 

Vores miljøarbejde støtter FN’s globale bæredygtighedsmål

Læs mere

Orkla øger klimaambitionerne

Orkla forpligter sig til at sætte udslipsmål i tråd med målet om at holde klimaændringerne under to grader.

Læs mere