Opfølgning på Orklas leverandører

Via Orklas fælles system for godkendelse og opfølgning på leverandører sikrer vi, at virksomhederne i koncernen har værktøj og retningslinjer til at foretage en risikovurdering, godkende og følge op på leverandører af råvarer, emballage og færdigvarer produceret et andet sted.

Leverandøropfølgningen sker via skemaer til selvvurdering og fysiske kontroller gennemført af Orklas kontrolteam. Fødevaresikkerhedsafdelingen hos Orkla uddanner interne fødevaresikkerhedskontrollører og underviser i Orklas system for fødevaresikkerhed.

Madspild er en voksende udfordring globalt. Som en del af arbejdet med at håndtere nye risici i værdikæden tog Orkla madspild op som tema i OFSS i 2015 i tråd med de internationale fødevaresikkerhedsstandarder. Orklas virksomheder bliver pålagt at foretage en risikovurdering af de råvarer, som ankommer til fabrikken. For at lette virksomhedernes arbejde hermed udviklede Orkla i 2016 en risikovurderingsmodel med værktøj for hver råvarekategori, som er stillet til rådighed for virksomhederne.