Fødevare- og produktsikkerhed

God kvalitet og fødevaresikkerhed er noget, vi tager alvorligt hos Orkla. Derfor stiller vi de samme strenge krav til kvalitet i alle de lande, hvor vi producerer eller sælger vores produkter.

 

Orklas bæredygtighedsløfte

Være forberedt på at håndtere nye risikoforhold

Hovedmål frem til 2020

  • Alle fabrikker skal opfylde kravene i Orklas fødevaresikkerhedsstandard
  • Alle Orklas selskaber og fabrikker skal have en stærk fødevaresikkerhedskultur
  • Alle leverandører skal opfylde Orklas strenge krav til fødevaresikkerhed.
  • Vi skal intensivere arbejdet for sikre og sunde råvarer i hele værdikæden gennem samarbejde med bønder og gode sporbarhedssystemer
  • Vi skal samarbejde med eksterne fagmiljøer for at blive endnu bedre til at håndtere nye risikoforhold i værdikæden.

I 2017 har vi sat nye mål for arbejdet med sikre produkter frem til 2025. Målet om et stabilt højt niveau på fødevaresikkerhed i alle fødevareselskaber er videreført, og tydelige mål er etableret for de selskaber, som producerer andre typer produkter. Arbejdet støtter FNs globale bærekraftsmål SDG 12 og SDG 17.

Bæredygtighedsmål frem til 2025

  • 100 % af vores fødevarefabrikker opfylder fødevaresikkerhedsstandarden
  • 100 % godkendte leverandører
  • Alle produkter er sikre at bruge.

Fødevare- og produktsikkerhed i Orkla

Vores kunder og forbrugere beskæftiger sig mere og mere med, hvad de spiser, hvor fødevarerne kommer fra, og hvordan de tilberedes. Fødevaresikkerhed, mener vi, er en helt grundlæggende forudsætning. Derfor arbejder vi hver eneste dag med at sørge for fødevaresikkerhed igennem hele værdikæden, fra råvarerne dyrkes, og frem til produktet havner på butikshylderne. Vores ambition er at være på niveau med de bedste virksomheder i verden inden for fødevaresikkerhed.

Via vores egen standard for fødevaresikkerhed stiller vi strenge krav til, hvordan råvarerne dyrkes, produceres og transporteres. I fremstillingsprocessen fra råvare til færdigvare tilbereder vi maden under kontrollerede forhold med den rigtige temperatur og med strenge krav til kvalitetssikring, før det endelige produkt finder vejen til butikshylderne. Standarden for fødevaresikkerhed bidrager til, at Orklas fabrikker holder det samme høje niveau fra chipsproduktionen på Toten og Grandiosa-fabrikken på Stranda til vegetarvirksomheden MTR Foods, som laver færdigretter og krydderier i Bangalore i Indien.

Et spørgsmål om tillid

Sådan er det også, når vi udvikler og producerer wellness produkter, vaskemidler, rengøringsprodukter, malerværktøj og tekstiler. Vi har strenge retningslinjer for produktsikkerhed gennem hele værdikæden, der omfatter de ingredienser, vi bruger, samt emballagen og selve produktet. Arbejdet med forbrugersikkerhed er baseret på forsigtighedsprincippet. Det betyder, at vi følger med i forskningen og hele tiden arbejder med at videreudvikle og forbedre vores produkter med hensyn til sundhed og miljø. Topkvalitet og sikkerhed er en hovedprioritet for alle vores mærkevarer.

Læs mere om vores arbejde med fødevare- og produktsikkerhed i Orklas bæredygtighedsrapport 

 

Orkla Food Safety Standard

Vores tilgang Orkla Food Safety Standard (OFSS) er fundamentet for arbejdet med fødevaresikkerhed hos Orkla og sikrer et højt og ensartet niveau på alle koncernens fabrikker.

Læs mere

Opfølgning på Orklas leverandører

Via Orklas fælles system for godkendelse og opfølgning på leverandører sikrer vi, at virksomhederne i koncernen har værktøj og retningslinjer til at foretage en risikovurdering, godkende og følge op på leverandører af råvarer, emballage og færdigvarer produceret et andet sted.

Læs mere