Fødevare- og produktsikkerhed

God kvalitet og fødevaresikkerhed er noget, vi tager alvorligt hos Orkla. Derfor stiller vi de samme strenge krav til kvalitet i alle de lande, hvor vi producerer eller sælger vores produkter.

 

Fødevare- og produktsikkerhed i Orkla

Vores kunder og forbrugere beskæftiger sig mere og mere med, hvad de spiser, hvor fødevarerne kommer fra, og hvordan de tilberedes. Fødevaresikkerhed, mener vi, er en helt grundlæggende forudsætning. Derfor arbejder vi hver eneste dag med at sørge for fødevaresikkerhed igennem hele værdikæden, fra råvarerne dyrkes, og frem til produktet havner på butikshylderne. Vores ambition er at være på niveau med de bedste virksomheder i verden inden for fødevaresikkerhed.

Via vores egen standard for fødevaresikkerhed stiller vi strenge krav til, hvordan råvarerne dyrkes, produceres og transporteres. I fremstillingsprocessen fra råvare til færdigvare tilbereder vi maden under kontrollerede forhold med den rigtige temperatur og med strenge krav til kvalitetssikring, før det endelige produkt finder vejen til butikshylderne. Standarden for fødevaresikkerhed bidrager til, at Orklas fabrikker holder det samme høje niveau fra chipsproduktionen på Toten og Grandiosa-fabrikken på Stranda til vegetarvirksomheden MTR Foods, som laver færdigretter og krydderier i Bangalore i Indien.

Et spørgsmål om tillid

Sådan er det også, når vi udvikler og producerer wellness produkter, vaskemidler, rengøringsprodukter, malerværktøj og tekstiler. Vi har strenge retningslinjer for produktsikkerhed gennem hele værdikæden, der omfatter de ingredienser, vi bruger, samt emballagen og selve produktet. Arbejdet med forbrugersikkerhed er baseret på forsigtighedsprincippet. Det betyder, at vi følger med i forskningen og hele tiden arbejder med at videreudvikle og forbedre vores produkter med hensyn til sundhed og miljø. Topkvalitet og sikkerhed er en hovedprioritet for alle vores mærkevarer.

Læs mere om vores arbejde med fødevare- og produktsikkerhed i Orklas bæredygtighedsrapport 

 

Hovedmål frem til 2025

  • 100 % af vores fødevarefabrikker på grønt niveau
  • 100 % godkendte leverandører
  • Fortsat sikre at alle produkter er sikre at bruge

Orklas arbejde med fødevare- og produktsikkerhed bidrager positivt til FNs bæredygtighedsmål nummer 2, 12 og 17

Orkla Food Safety Standard

Vores tilgang Orkla Food Safety Standard (OFSS) er fundamentet for arbejdet med fødevaresikkerhed hos Orkla og sikrer et højt og ensartet niveau på alle koncernens fabrikker.

Læs mere

Opfølgning på Orklas leverandører

Via Orklas fælles system for godkendelse og opfølgning på leverandører sikrer vi, at virksomhederne i koncernen har værktøj og retningslinjer til at foretage en risikovurdering, godkende og følge op på leverandører af råvarer, emballage og færdigvarer produceret et andet sted.

Læs mere