FN’s bæredygtighedsmål

De globale udfordringer med hensyn til bæredygtighed kræver en fælles indsats fra erhvervslivet og myndighederne. Orkla vil bidrage til at nå FN’s globale mål for bæredygtig udvikling.

Orklas koncernchef Peter A. Ruzicka var en af mange topledere, som i april personligt underskrev en ”pledge” knyttet til FN’s bæredygtighedsmål.

I godt selskab med Global Compact initiativer i hele verden satte Orkla i 2015 FN’s nye globale mål for bæredygtig udvikling på agendaen. Orkla har i sin bæredygtighedsstrategi frem mod 2020 identificeret fire hovedtemaer for sit arbejde: Ernæring og sundhed, fødevaresikkerhed, ansvarlige indkøb og miljø. Oversigten nedenfor viser, hvordan vi gennem arbejdet med disse temaer bidrager til at nå de globale bæredygtighedsmål.

 

Sustainable Development Goal

Orklas bidrag

End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture

 

 • Stille strenge krav til produktkvalitet, uanset hvor produktet fremstilles eller sælges, og følge op på vores leverandører med vejledning og fødevarekontrol
 • Samarbejde med bønder og andre interessenter om sporbarhed og sikre produktionsmetoder
 • Bruge råvarer baseret på traditionelle produktionsmetoder uden genmodificering

Inden 2020:

 • Opnå bæredygtig produktion af vigtige landbrugsprodukter, marine og animalske råvarer samt emballage
 • Bidrage til langsigtet forbedring af levevilkårene for 10.000 bønder

Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

 

 

 • Udvikle produkter med mindre salt, sukker og mættet fedt
 • Udvikle fødevarer og produkter, som bidrager til et sundere liv
 • Bidrage til at øge forbruget af fisk
 • Gøre det nemmere for forbrugerne at vælge sunde madvarer via god information, vejledning og produktmærkning
 • Gennemføre kampagner, som motiverer forbrugerne til en sund livsstil
 • Undgå markedsføring rettet mod børn
 • Samarbejde med eksterne kompetencemiljøer om forskningsprojekter vedrørende ernæring og sundhed

Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all

 

 

 • Skabe langsigtet og bæredygtig vækst ved at bidrage til bæredygtig brug af ressourcer igennem hele værdikæden
 • Bidrage til, at produktionen i vores leverandørkæde sker med respekt for mennesker og miljø via krav, vejledning og opfølgning på vores leverandører
 • Samarbejde med certificeringsorganisationer som MSC, UTZ, RSPO og andre relevante organisationer om udviklingstiltag i udfordrende leverandørkæder

Inden 2020:

 • Sikre, at alle leverandører følger Orklas etiske leverandørkrav
 • Opnå bæredygtig produktion af vigtige landbrugsprodukter, marine og animalske råvarer samt emballage

Ensure sustainable consumption and production patterns

 

 

 • Arbejde målrettet med at reducere CO2-udslip og anden miljøpåvirkning fra vores produkter og virksomheder
 • Bidrage til bæredygtigt forbrug ved at udvikle produkter baseret på gode bæredygtighedsprincipper
 • Bidrage aktivt til udviklingen af en cirkulær økonomi gennem forbedringsarbejde, aktiv dialog med interessenter og samarbejde med myndigheder, faglige miljøer og andre virksomheder

Inden 2020:

 • Reducere CO2-udslip, energi- og vandforbrug fra egne virksomheder med 20 % (2014)
 • Reducere affald fra Orklas virksomheder med 30 %
 • Udvikle mere miljøvenlig emballage og produkter med reduceret miljøpåvirkning

Take urgent action to combat climate change and its impacts

 

 

 • Reducere energiforbruget, øge andelen af energi, som kommer fra vedvarende energikilder, og finde mere miljøeffektive logistik- og transportløsninger
 • Udvikle produkter og emballage med reduceret klimapåvirkning
 • Sørge for, at produktionen af vores råvarer sker uden afskovning og samarbejde med bønderne om miljøvenlige dyrkningsmetoder
 • Øge forbruget af vegetarmad

Inden 2020:

 • Reducere CO2-udslippet fra egen virksomhed med 20 % i perioden 2014-2020.

Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development

 

 • Opnå bæredygtig produktion af vores råvarer i form af fisk og bidrage til at etablere bæredygtig branchepraksis via samarbejde med Marine Stewardship Council, Friends of the Sea og Sustainable Fisheries Partnership
 • Sørge for genbrug eller genvinding af plastemballagen fra vores produkter ved at samarbejde med ledende nationale organisationer for genanvendelse og affaldshåndtering
 • Engagere os i samarbejdsprojekter for at holde havet rent

Inden 2020:

 • Sikre, at alle fisk og skaldyr i Orklas produkter kommer fra bæredygtige bestande

Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss

 

 • Sørge for, at produktionen af råvarerne, som bruges i Orklas produkter, ikke bidrager til afskovning via opfølgning på leverandører og forbedringstiltag tilpasset udfordringerne i de forskellige råvarekæder
 • Bidrage til, at krav om afskovningsfri leverandørkæder bliver etableret som almindelig branchepraksis
 • Reducere brugen af palmeolie og sørge for, at den palmeolie, Orkla køber, er produceret på bæredygtig vis

Inden 2020

 • Opnå bæredygtig produktion af alle vigtige landbrugsvarer, der anvendes i Orklas produkter, samt pap og papiremballage uden afskovning

Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development
 • amarbejde med myndigheder, eksterne faglige miljøer og andre interessenter om tiltag for at håndtere udfordringerne omkring ernæring og sundhed, afskovning, madaffald og andre problemstillinger knyttet til miljø og bæredygtighed
 • Engagere os i Helsedirektoratets (Sundhedsstyrelsens) Saltpartnerskab og lignende myndighedsinitiativer for at reducere forbruget af salt, sukker og mættet fedt
 • Bidrage til at etablere en god branchepraksis for ansvarlige indkøb via deltagelse i AIM-PROGRESS og Initiativ for Etisk Handel
 • Samarbejde med certificeringsorganisationer som MSC, UTZ, RSPO og andre relevante organisationer om udviklingstiltag i udfordrende leverandørkæder